1900 : واقعاً لذت خرید پیانو (آکوستیک یا دیجیتال) از زیباترین لحظات زندگی هر انسان عاشق پیانوست. وقتی وارد یک فروشگاه پیانو می شوید (به خصوص در یکی از کشورهای اروپایی) و عظمت این ساز با ابهت را می بینید، حس بسیار خوشایندی را به انسان منتقل می کند. حتی یکی از اقوام و دوستان من که هیچ سر رشته ای از پیانو ندارد، فقط یک پیانوی دیواری آلمانی زیبا را برای زیبایی منزل خریداری کرده است و اتفاقاً گفت که در یکی از این فروشگاه های پیانو مجذوب زیبایی این ساز مادر شده است. به هر حال از صمیم قلب امیدوارم همه شما روزی صاحب یک پیانوی خوب (آکوستیک یا دیجیتال) شوید و از دیدن یا نواختن آن لذت ببرید...