هدفون استودیویی: این نوع هدفون ها به اسم Monitor خوانده می شوند و هر صدایی که از هدفون شنیده می شود بدون تغییر تون صدای اصلی خواهد بود. (هیچ دخل و تصرفی نمی کنند) و بیش تر به درد استودیوهای حرفه ای یا حتی خانگی و انواع مختلف پیانوهای دیجیتال می خورند و مفید برای کسانی که با پیانو دیجیتال حرفه ای، کار آهنگسازی انجام می دهند.