به یاد استاد "آندره آرزومانیان" که نه تنها استاد خلاق و صاحب سبک پیانو بود بلکه یک انسان با اخلاق و افتاده بود.
انگشتان آندره به مانند قطرات باران بر روی کلاویه های پیانو می نشست و چه زیبا و روان اجرا می کرد. خیلی از قطعات اجرا شده توسط آندره، آن قدیمی ها با پیانو آکوستیک استودیو پاپ است و تعدادی از کارهای جدید استاد قبل از درگذشت ایشان با پیانو دیجیتال نواخته شده است... احتمالاً رولند ولی مطمئن نیستم و از جنس صدای قطعات این برداشت را کردم. به یاد او با پاییز طلایی جاودانه اش ...