قیمت ساز در زمان ارسال پست حدود: 7.000.000 تومان
کیبرد : 88 نت
اکشن : GH3
مترونوم داخلی و نیم پدال دارد
تعداد پدال : 3
طراحی مناسب برای آپارتمان جمع و جور