قناعت، ثروتی است بی پایان.
امام علی (ع)
حکمت 467 نهج البلاغه - ترجمه شهیدی