پیانیست افسانه 1900 : 
اکشن Sp 280  از نوع NH است و اکشن یاماها از نوع GHS است.
به نظر من اکشن این مدل کرگ تاحدودی بهتر از یاماها عمل کرد.
صدای سمپل شده گرند پیانو کرگ از یاماها زیباتر و جذاب تر بود. 
همین طور اسپیکرهای کرگ در این مدل قوی تر از P 105 بود.
صدای خروجی کرگ از یاماها شفاف تر و قدرتمند تر بود.
ظاهر کرگ نسبت به یاماها زیباتر بود و هم اینکه یک مانیتور کوچک داشت. یاماها در این مدل استیج، خیلی پلاستیکی می زد.
قیمت کرگ حدود 2.8 و قیمت یاماها حدود 2.4
یاماها در این مدل توقف تولید شده ولی هنوز در بازار به وفور یافت می شود و حداقل تا یک سال دیگر در بازار هست.
کرگ هنوز ادامه دارد.
در کل کرگ برای یک پیانیست بیش تر به دل می نشیند (در این دو مدل).
صدای انواع پیانوهای آن زیباتر و دقیق تر است به خصوص گرند پیانو.
در فروش دست دوم شاید یاماها راحت تر فروش برود ولی اگر به یک اینکاره بفروشید مطمئن باشید کرگ را در این مدل زودتر می خرد.
شاید افت قیمت یاماها کم تر باشد، شاید.
هر دو پدال می خورند.
نیم پدال
دارای مترونوم داخلی
MIDI