پیانیست افسانه 1900 : 
CLP 430: اکشن GH3 
CLP 440: اکشن GH3، عاج مصنوعی 
CLP 470 و 480: اکشن از چوب طبیعی، عاج مصنوعی 
از این بین به نظر بنده، اکشن 430 و 440 خوب بود با کمی احساس فنری مانند، که در مجموع استاندارد و قابل قبول.
اما اکشن 470 و 480 به مراتب بهتر، حس عالی و بهتر انگشتان و در نهایت سنسورهای خیلی حساس که پاسخ عالی به شدت ضربه وارده می دهند.
از نظر من که از دوستداران برند رولند هستم باید بگویم که اکشن clp 480 یاماها، از رولند در مدل های Hp 504 - 506 به مراتب بهتر و دقیق تر است و شاید از مدل 508 رولند هم بهتر باشد.
480 فقط کمی گران است و حدود 18.2 قیمت دارد.