پیانوهای دیواری از هر برندی در ارتفاع های متفاوتی ساخته می شوند.
ارتفاع پیانو اهمیت بسیاری در تولید حجم صدا دارد و هر چه ارتفاع ساز بیش تر باشد حجم صوتی پیانو بیش تر است.
اصولاً پیانوهای دیواری از هر نوعی زیر 110 سانتی متر حرفه ای نیستند. مثلاً خود من ساز JU109 از یاماها را به دلیل ارتفاع حدود 109 سانتی متر حرفه ای نمی دانم و بیش تر برای افراد مبتدی یا متوسط توصیه می کنم ولی یاماها u1 را کاملاً حرفه ای می دانم.
نکته بعدی این است که ارتفاع پیانوهای دیواری حرفه ای امروزی نهایتاً 130 یا 133 تا 135 سانتی متر است و فکر نمی کنم در حال حاضر برندی اقدام به تولید با ارتفاع بیش از این کند مگر در مدل های قدیمی و 30 یا 40 سال پیش.
در انتخاب ساز آکوستیک دیواری به اهمیت ارتفاع ساز دقت کنید. چرا که خیلی بیش تر از عرض ساز اهمیت دارد.