حضرت علی (ع)

خوش‏ترین زندگى، زندگى با قناعت است.

غررالحکم، ح 2918