پیانیست افسانه 1900:
دوستان این مقایسه ها صرفاً نظر من (امیر حسین!) است. پس لطفاً گله نکنید که موافق نیستید... بله موافقم که ممکن است اساتیدی مثل شما موافق نباشید. به هر حال نظر من اینه!
.............................................
بین ydp 142 و ydp 162: هر دو برای شروع خوب هستند. ydp 162 خیلی خوب تر است و می توانم بگویم در این قیمت عالی است. اگر می توانید با اندکی صبر 162 را بخرید نسبت به 142 حتماً این کار را بکنید. حس بهتر کلاویه ها از نقاط قوت 162 است.
.............................................
بین ydp 142 با Korg lp 180 : هر دو برای شروع خوب هستند. به نظر من (تاکید می کنم نظر من!) 180 از کرگ بهتره! حس اطمینان بهتری را به من منتقل کرد و اکشن بهتری دارد....
.............................................
بین ydp 162 با Korg lp 380 : هر دو برای شروع عالی هستند. هر دو برای ادامه خوب هستند. از نظر من 380 کرگ صدای بهتری دارد و اکشن مورد پسندی داشت... با نظر برخی دوستان که فرمودند کرگ کم تجربه است موافق نیستم.
.............................................
بین clp 525 و clp 535 و clp 545: قطعاً 545 ارزش پرداخت پول بیش تر را دارد...
.............................................
بین گران قیمت ها: با سری Hp رولند موافق هستم + Clp 480 یاماها...
.............................................
بین korg lp 350 با ydp 142 و ydp 162 : با 162 یاماها موافق هستم ولی korg lp 350 را بیش تر می پسندم و انتخاب می کنم.
.............................................
برای خرید زیر سه تومان : با یاماها p 105 و کرگ sp 280 موافق تر هستم.
.............................................
در کل با همه این برندها به خصوص یاماها، کرگ، رولند و کاوای موافق هستم تا مواردی مثل برگمولر و ...
(در پایان ydp 162 و lp 380 در حدود 5 تومان خیلی عالی بودند...)
حتی به نظر من 162 و lp 380 صدای بهتری از برخی مدل های آکوستیک در بازار دارند...!