• كمال ادب و مروت در هفت چیز است عقل، بردبارى، صبر، ملایمت، سكوت، خوش ‏اخلاقى و مدارا.

  • بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 325، ح 14