دیروز یکی از بنده پرسید برای دخترم دنبال مربی پیانو می گردم. لطفا معرفی کن.
بنده طبق عادت عرض کردم نمی شناسم (به دلایلی معرفی نمی کنم) فقط تاکید کردم حتما برای او مربی پیانوی خانم، آن هم بعد از کلی تحقیق پیدا کن. ترجیحاً آموزشگاه دارای مجوز با مربی خانم باتجربه.
طرف 6 تا علامت تعجب برای من گذاشته ادامه می دهد: عصر حجری هستی! ادامه ندادم...
اصلا من عصر حجری و غارنشین! به قول بازیکنان شطرنج، هر حرکت و رفتار ما عمق و امتیازی دارد. می خوای برای دختر 13 ساله مربی مرد 25 30 یا 40 ساله بگیری بیاد خونه ات پیانو به دخترت یاد بده جنتلمن! سرت هم که شلوغه بالای سرشون نیستی پیانو نواختنشان را ببینی و صحبتهایی که بینشان رد و بدل می شود! آقا غفلت و شیطان است دیگر. مگر مربی خانم برای دختر به سن قانونی نرسیده قحط است روشنفکر! یا علی