قیمت ساز در زمان ارسال پست : حدود 12.500.000 تومان
مناسب برای کارهای آهنگسازی و تنطیم و البته نوازندگی