فیلم ضارب با بازی آلن دلون و آهنگسازی Christian Dorisse محصول سال 1983 کشور فرانسه است .

..............................................

Alain Delon - Les Aveturiers